Rekisteriseloste

OtaKopin jäsenrekisterin tietosuojaseloste EU:n tietosuoja-asetuksen 2016/679 mukainen tietosuojaseloste.

1. Rekisterin pitäjä

OtaKoppi ry

PL69 02150 Espoo

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

OtaKopin puheenjohtaja Topi Räty (etunimi.sukunimi[at]hotmail.fi)

3. Rekisterin nimi

OtaKopin jäsenrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkiltietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on rekisterinpitäjän oikeutettu etu. Toimihenkilörekisterin tarkoitus on ylläpitää yhdistyksen jäsenten yhteystietoja.

5. Rekisterin tietosisältö

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteenä on jäsenen itsensä ilmoittamat tiedot.

7. Tietojen luovuttaminen ja siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei luovuteta tai säilytetä EU:n tai ETA:n ulkopuolella

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri sijaitsee Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan omilla palvelimilla, joita ylläpidetään hyvän ylläpitotavan mukaisesti. Verkon yli siirrettäessä tiedot suojataan SSL- tai SSH-tekniikalla. Rekisteritietojen tietokantaan pääsyä on rajoitettu verkkotekniikalla sekä henkilökohtaisten käyttäjätunnusten avulla. Tietoja säilytetään vain sähköisessä muodossa. Rekisterin käyttöoikeudet rajautuvat ainoastaan OtaKopin hallituksen puheenjohtajalle, tiedottajalle ja yhdistyksen web-vastaavalle.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti OtaKopin hallitukselle. Hallituksen jäsen vastaa pyyntöön pääsääntöisesti viimeistään kuukauden kuluessa. Pyynnön voi esittää sähköisesti osoitteeseen hallitus@otakoppi.fi

10. Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteröidyn henkilötietoja säilytetään rekisteröitymisen jälkeen, siihen saakka kunnes jäsentiedot päivitetään. OtaKopin jäsentiedot päivitetään vuosittain kesän aikana, jolloin myös kerätään ulkojäsenien jäsenmaksu.